پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند خانم مروت مديرگروه محترم رشته معماري
 
در روزهاي يكشنبه 27 دي ماه و چهارشنبه 30 دي ماه ساعت 9 الي 11 در موسسه حضور دارند
 
همچنين زمان تحويل كارآموزي ايشان (كارداني و كارشناسي)
 
روز چهارشنبه مورخ 30 دي ماه از ساعت 9 الي 11 مي باشد.
 
عدم مراجعه و تحويل كارآموزي دانشجويان نمره صفر منظور مي گردد.