پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كاظم زاده پروژه راه و كارآموزي دارند مي رساند
 
زمان تحويل روز شنبه 10 بهمن ماه از ساعت 14 الي 17 مي باشد.