شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند زمان تحويل طرح 1 مهندسي شهرسازي (پيوسته) استاد مجتهدزاده 
 
روز دوشنبه مورخ 5 بهمن  ساعت 12 الي 14 مي باشد.