شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته نقشه کشی صنعتی
باید تا مورخه 94/11/3 گزارش کاراموزی خود را (ترم 941) به استاد مربوطه تحویل دهند