سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد سيداف طرح 3 و طرح 4 دارند مي رساند
 
زمان تحويل و ارائه پروژه روز سه شنبه مورخ 6 بهمن 94 ساعت 12 مي باشد.
 
لازم بذكرست كليه تمرينهاي كلاسي و نمونه هاي موردي به نماينده گروه تحويل گردد.