شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد زارع سلطاني در ترم 941 امتحان داشته اند مي رساند
 
زمان بازبيني برگه ها روز يكشنبه مورخ 4 بهمن ماه ساعت 16:30 مي باشد.
 
دانشجويان مي توانند جهت رويت برگه هاي خود حضور داشته باشند.