سه شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد حسيني فرد درس كارآموزي داشته اند مي رساند
 
زمان تحويل روز يكشنبه مورخ 11 بهمن ماه ساعت 11 مي باشد.