دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد نويد حسيني طالقاني راهسازي داشته اند مي رساند
 
زمان تحويل پروژه روزهاي دوشنبه مورخ 94/11/19  و چهارشنبه  مورخ 94/11/21 ساعت 12 الي 13 مي باشد.