دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد هندوپور كلاس داشته اند مي رساند
 
زمان تحويل پروژه كارآموزي و طرح 4 ايشان 
 
روز دوشنبه مورخ 19 بهمن ماه 94 ساعت 11 مي باشد.