سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه در روز چهارشنبه مورخ 14 بهمن ماه
 
با استاد وحدانی كلاس دارند مي رساند
 
 كلاسهاي 10/30-8 سازه های نو و13-10/30 سازه های فولادی1 تشكيل نمي گردد.