چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
دانشجويان كارشناسي ناپيوسته تكنولوژي عمران كه در نيمسال اول سال 95-94
 
درس اجراي سازه هاي فلزي و بتني را اخذ نموده اند،
 
جهت گذراندن واحد عملي اين درس روزهاي چهارشنبه ساعت 8 الي 10 در كلاس آقاي مهندس جاني حضور يابند.