يكشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني مي رساند
 
آخرین مهلت تحویل كارآموزي استاد عطایی 
 
روز دوشنبه مورخ 19 بهمن ماه 94 ساعت 16 مي باشد.