يكشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه در اين ترم با استاد وحداني پروژه فولاد بتن و كارآموزي دارند مي رساند
 
زمان جلسه توجيهي روز سه شنبه مورخ 4 اسفند ماه 94 ساعت 15:30 مي باشد.