سه شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد شعبانيان درس گرافيك صنعتي در روز دوشنبه دارند مي رساند
 
اين كلاس در روز سه شنبه ساعت 12:30 الي 13:30 تشكيل مي گردد.