يكشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس آزمایشگاه فیزیک 2 روز یکشنبه مورخ 94/12/09 خانم یزدی زاده تشكيل نمي گردد.