يكشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد حسيني فرد كارآموزي و پروژه بتن و فولاد دارند مي رساند
 
زمان جلسه توجيهي روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 ساعت 9 الي 10 برگزار مي گردد.