يكشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند كليه دانشجوياني كه كارآموزي با استاد مروت دارند
 
زمان جلسه توجيهي روز چهارشنبه مورخ 12 اسفند ماه 94 ساعت 10 لغايت 11 مي باشد.