دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان درس رياضي عمومي استاد عادلي مي رساند
 
زمان برگزاري كلاس اين هفته ي پنجشنبه مورخ 94/12/13  ساعت 8 الي 10:30،
 
به روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 ساعت 10:30 لغايت 13 تغيير مي يابد.