سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۲ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس سیستم  عامل روز سه شنبه مورخ 94/12/11 آقای اردکانی تشكيل نمي گردد.