شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاس های روز یکشنبه مورخ 94/12/16 آقای شکوه فر تشكيل نمي گردد.