سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس سیستم  عامل روز سه شنبه مورخ 94/12/18 آقای اردکانی تشكيل نمي گردد و جبرانی این درس متعاقباً اعلام می گردد.