چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه در روز پنجشنبه مورخ 20 اسفند ماه
 
با استاد فياض كلاس دارند مي رساند
 
كليه كلاسهاي اين روز ايشان تشكيل نميگردد.