پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند زمان تشكيل كلاس ساختمان داده دانشجويان كارشناسي IT استاد قلعه پرداز
 
روز سه شنبه مورخ 95/1/17 ساعت 8 الي 13 برگزار مي گردد.