سه شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاسهای  خانم زنجانی در روز چهار شنبه 95/01/18 تشكيل نمي گردد .