پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
كليه كلاسهاي آقاي علي عليجاني در روزهاي پنجشنبه مورخ 19 فروردين ماه
 
و از شنبه 21 فروردين لغايت دوشنبه 23 فروردين ماه تشكيل نمي گردد.