يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۸ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کلاس اندیشه اسلامی 1 استاد شکوه فر روز شنبه 95/01/28 ساعت 11/30الی 13در کلاس 219 برگزار می گردد.