دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کلاس استاتیک استاد سلخوری روز چهارشنبه 95/01/25 ساعت 8الی 10در کلاس 113 برگزار می گردد.