سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد قلعه پرداز كلاس ساختمان داده ها دارند مي رساند
 
زمان تشكيل كلاس روز سه شنبه مورخ 31 فروردين ماه 95 ساعت 8 الي 12 در كلاس 216 تشكيل مي شود.