چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کلاس استاتیک استاد سلخوری روز چهارشنبه 95/02/01 ساعت 8الی 10در کلاس 113 برگزار می گردد.