پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۲ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کلاس کارگاه شهرسازی4 استاد حمیدرضا نجفی روز چهارشنبه 95/02/01 ساعت 13الی 18در آتلیه 6 برگزار می گردد.