شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۰ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کلاس طراحی سازه های بتنی1ساعت 15الی17و طراحی سازه های فولادی 2 ساعت17الی19استاد وحدانی روز دوشنبه 95/01/30 در کلاس 212برگزار می گردد.