يكشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس زبان تخصصی روز  یکشنبه مورخ 95/01/29 آقای آذربایجانی تشكيل نمي گردد.