يكشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه در روز یکشنبه و سه شنبه مورخ 29و31 فروردین ماه
 
با خانم شعبانیان كلاس دارند مي رساند
 
كليه كلاسهاي  ايشان تشكيل نميگردد.