دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد رستا درس احتمال مهندسی در روز یکشنبه دارند مي رساند
 
اين كلاس در همان روز ساعت 12 الي 14 در کلاس 210 تشكيل مي گردد.