دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان استاد شعبانيان مي رساند
 
كلاسهاي خانم شعبانيان در روز سه شنبه مورخ 31 فروردين ماه  تشكيل نمي گردد.