شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۹ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس کارگاه کامپیوتر آقاي اردکانی روز شنبه مورخ 4ارديبهشت ماه تشكيل نمي گردد و جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شد.