سه شنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع  كليه دانشجوياني كه کارگاه برنامه ریزی شهری 1 با آقای دکتر نظری دارند می رساند
 
کلاس ایشان روزچهارشنبه 95/02/08ساعت 15الی 19 در آتلیه 7 برگزار می گردد.