سه شنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاسهای استاد باباشاوردی فردا چهارشنبه مورخ 8 اردیبهشت تشکیل نمی گردد.