پنجشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کلاسهای خانم حاجی سلیمی مطابق برنامه ذیل در روز چهارشنبه  95/02/15در کلاس 213تشکیل می گردد.
 
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب             ساعت 8الی10
اصول مهندسی آب و فاضلاب                     ساعت 10/30الی13
بناهای آبی                                           ساعت 13/30الی16