شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۷ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که درس تحویل پروژه فولاد و بتن با استاد شعبانیان می رساند زمان تحویل پروژه به صورت زیر می باشد.
 
95/02/18 ارائه پلان و مدل هندسی سازه
 
95/02/25  ارائه بارگذاری بار مرده-زنده
زلزله به صورت محاسبه دستی و مدل سازی شده
 
95/03/01  ارائه مدل طراحی شده
 
کلاس ساعت 14/30الی16 برگزار می گردد.
 
تحویل پروژه درس اصول مهندسی باد و زلزله 95/02/25برگزار می گردد.