شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۲ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کنترل اتوماتیک استاد علی علیجانی روز چهارشنبه مورخ 95/02/15ساعت 12/30الی14 در کلاس 211برگزار می گردد.