چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۶ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس برنامه ریزی منطقه ای استاد ریاضی روز چهار شنبه مورخ 22اردیبهشت تشکیل نمی گردد.