دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس مباني برنامه ريزي منطقه اي خانم محصصیان روز شنبه مورخ 95/02/25تشکیل نمی گردد و جبرانی آن در تاریخ های 1و8 خرداد از ساعت 8الی 11تشکیل می گردد.