دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی آزمایشگاه فیزیک 1استاد حسام حامدی روز سه شنبه 95/02/21ساعت12/30در آزمایشگاه2 برگزار می گردد.