دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحانات عملی  دروس استاد قلعه پرداز به شرح ذیل می باشد.
 
نرم افزارهای ریاضی و آمار   95/02/27
 
برنامه نویسی مبتنی بر وب  95/03/03