چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس تفسير عکسهاي ماهواره اي استاد کاکاوند ،امروز چهار شنبه مورخ 22 اردیبهشت تشکیل نمی گردد.