چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان درس ايستايي استاد خواجه وند مي رساند،
 
زمان كلاس جبراني و حل تمرين اين درس،
 
روز شنبه مورخ 25 ارديبهشت ماه از ساعت 8 الي 14 تشكيل مي گردد.