شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس سیستم های عامل استاد اردکانی روز سه شنبه مورخ 95/02/28تشکیل نمی گردد وجبرانی آن در روز سه شنبه 95/03/04از ساعت 14الی16 در کلاس 214تشکیل می گردد.