يكشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس های فوق العاده استاد وحدانی مطابق برنامه ذیل روزسه شنبه  95/02/28در کلاس 213برگزار می گردد.
 
بتن 1     14/30الی16
فولاد2    16الی 18