يكشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۲ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس جبرانی (کارگاه برنامه طرح1) استاد قریشی روز چهارشنبه مورخ 95/02/29ساعت 9صبح درآتلیه 6برگزار می گردد.